Paziņojums par konfidencialitāti

Atjaunināts: 2018. gada 13. februārī. 

Mēs novērtējam iespēju sniegt jums informāciju mūsu mijiedarbības ietvaros, neatkarīgi no tā vai tā notiek, tiekoties klātienē, darbībās, kuras veicat mūsu digitālajās platformās (piemēram, mobilajās lietotnēs un tīmekļa vietnēs) vai citos veidos, kuros esat izvēlējušies ar mums sadarboties.

 Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir paskaidrots, kā GlaxoSmithKline un tā uzņēmumu grupa (“GSK,” “mēs,” “mums” un “mūsu”) apkopo, izmanto un kopīgo personas informāciju, kuru esat mums snieguši, vai kuru esam ieguvuši vai radījuši citos veidos un ka attiecas uz jums. Lūdzu, veltiet mazliet laika, lai aplūkotu šo paziņojumu par konfidencialitāti, un, ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot kādu tālāk minētajiem kanāliem sadaļā “GSK kontaktinformācija“.

 Mēs varam pēc nepieciešamības veikt izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti. Mēs aicinām jūs periodiski aplūkot paziņojumu par konfidencialitāti.

1.   Kādu personas informāciju mēs apkopojam un kur mēs to iegūstam?

 Ārstniecības personas
Ja jūs esat ārstniecības persona, kas sadarbojas ar mums profesionālās darbības ietvaros, mūsu rīcībā varētu būt šāda jūsu personas informācija:

 •  jūsu vārds un uzvārds;
 • e-pasta un pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • dzimšanas datums, vecums;
 • dzimums;
 • vēlamais saziņas vieds;
 • valoda;
 • informācija par jūsu profesionālo darbību (piemēram, jūsu izglītība, profesija/amats/loma, slimnīca, medicīniskā specialitāte un ārstniecības personas numurs vai valsts izdots ID);
 • informācija no jūsu sociālo tīklu konta, kuru esat izvēlējušies, lai savienotu sociālā tīkla kontu ar savu GSK kontu;
 • informācija par darbībām kā, piemēram: vai e-pasts, kuru jums nosūtījām, tika atvērts vai jūs pieņēmāt ielūgumu uz vebināru;
 • informācija, kas iegūta laikā, kamēr apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnes, tai skaitā jūsu izmantotais pārlūks un operētājsistēma, piekļuves laiks, aplūkotās lapas, URL, uz kuriem uzklikšķinājāt, jūsu IP adrese un lapa, kuru apmeklējāt pirms devāties uz mūsu tīmekļa vietnēm;
 • informācija par ierīci, tai skaitā unikālais ierīces identifikators, aparatūras modelis, operētājsistēma un versija, informācija par mobilo tīklu;
 • jūsu atbildes aptaujās, kurās esat izvēlējušies piedalīties, tai skaitā atbildes aptaujās, kas attiecas uz slimībām vai profesionālo darbību (piemēram, aptuvenais pacientu skaits ar konkrētu slimību vai stāvokli, kurus jūs izmeklējat). 

 Patērētāji

Ja jūs esat patērētājs, mēs par jums varam ievākt šādu personas informāciju:

 • jūsu vārds un uzvārds;
 • e-pasta un pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • dzimšanas datums, vecums;
 • dzimums;
 • pasta/teritorijas kods;
 • informācija par tādām darbībām kā — vai e-pasts, kuru jums nosūtījām, tika atvērts;
 • informācija, kas iegūta laikā, kamēr apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnes, tai skaitā jūsu izmantotais pārlūks un operētājsistēma, piekļuves laiks, aplūkotās lapas, URL, uz kuriem uzklikšķinājāt, jūsu IP adrese un lapa, kuru apmeklējāt pirms devāties uz mūsu tīmekļa vietnēm;
 • informācija par ierīci, tai skaitā unikālais ierīces identifikators, aparatūras modelis, operētājsistēma un versija, informācija par mobilo tīklu;
 • jūsu atbildes jebkurā aptaujā, kurā esat izvēlējušies piedalīties.

Mēs varam apstrādāt arī tādu informāciju par jums, kas atklāj ziņas par jūsu veselības stāvokli. Piemēram, ja jūs mums sniedzat ziņas par savu pašreizējo veselības stāvokli, ja mēs saņemam paziņojumu, ka jums ir novērota blakne, kas saistīta ar vienu no mūsu produktiem, vai, ja no mums sniegtās informācijas, kad jebkāda iemesla dēļ sazinājāties ar mums, iespējams secināt konkrētu informāciju. Ja mēs apstrādājam šādu informāciju par jums, mēs, ja to pieprasa likums, veiksim nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu jūsu piekrišanu šīs informācijas izmantošanai.

2. Kā mēs iegūstam personas informāciju par jums?

 Ārstniecības personas

Mēs varam apkopot jūsu personas informāciju, pārbaudot savus tehnoloģijas rīkus un pakalpojumus, tai skaitā e-pasta korespondenci, kas nosūtīta uz GSK vai no GSK. Citos gadījumos mēs apkopojam un radām informāciju par jums, tikai tad, ja jūs mums to sniedzat vai īstenojat tiešu mijiedarbību ar mums. Piemēram, kad jūs reģistrējaties vienā no mūsu digitālajām platformām, sazinieties ar kādu no mūsu tirdzniecības pārstāvjiem, apmeklējat mūsu organizētus vai apmeklētus pasākumus un sazinieties ar klientu atbalsta daļu vai sniedzat atgriezenisko saiti. Mēs varam saņemt profesionālu informāciju par jums arī no citiem avotiem, piemēram ārstniecības personas ārējiem informācijas avotiem (tai skaitā publiski pieejamiem avotiem), sociālo tīklu uzņēmumiem (saskaņā ar pilnvarojuma procedūrām), ja jūs esat sasaistījuši GSK kontu ar savu sociālo tīklu kontu un jūsu pacientiem (piemēram, ja viņi ir mūs informējuši, ka jūs esat viņu ārstniecības persona). Mēs varam apvienot to informāciju, ko esam par jums ieguvuši no dažādiem avotiem, tai skaitā informāciju, kuru mums sniedzāt personīgi.

 Patērētāji

 Mēs varam apkopot jūsu personas informāciju, pārbaudot savus tehnoloģijas rīkus un pakalpojumus, tai skaitā e-pasta korespondenci, kas nosūtīta uz GSK vai no GSK. Citos gadījumos mēs apkopojam un radām informāciju par jums, tikai tad, ja jūs mums to sniedzat, piemēram, reģistrējoties vai sniedzot atgriezenisko saiti mūsu digitālo platformu veidlapās. Mēs varam arī saņemt informāciju par jums no piegādātājiem, piemēram, lai palīdzētu mums noteikt, vai esat izmantojuši kuponus, iegādājoties mūsu produktus vai pakalpojumus. Mēs varam apkopot informāciju, ko esam ieguvuši par jums no dažādiem avotiem.

3.   Kā mēs izmantojam jūsu personas informāciju

 Mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai:

1. Sniegtu jums pakalpojumus, tai skaitā:

 • personalizētu mūsu digitālo platformu saturu, lai tas atbilstu jūsu lietotāja profilam vai "patīk" un "nepatīk" atzīmēm, un uzlabot mūsu pakalpojumus;
 • sniegtu jums informāciju, tai skaitā mārketinga korespondenci, izmantojot jūsu izvēlētos kanālus, piemēram, nosūtot pa e-pastu, vai vebinārā;
 • ja jūs esat ārstniecības persona — lai uzzinātu vairāk par jūsu profesionālo praksi un interesēm.

 2. Sazinātos un sadarbotos ar jums, tai skaitā:

 • atbildētu uz jūsu jautājumiem un pakalpojumu pieprasījumiem, un lūgtu jums sniegt atgriezenisko saiti.
 • nosūtītu svarīgus paziņojumus, piemēram, par izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un politikās;
 • nosūtītu jums tehniskus paziņojumus, atjauninājumus, drošības brīdinājumus, atbalsta un administratīvos ziņojumus.

 3. Pārvaldītu mūsu ikdienas darbu, tai skaitā:

 • rīkotos atbilstoši piemērojamajiem likumiem, noteikumiem, regulām, instrukcijām, kodeksiem un nozares/profesionālajiem noteikumiem un regulām;
 • rīkotos atbilstoši vietējo un ārvalstu regulatoru, valdību, tiesu un tiesībsargājošo iestāžu prasībām un lūgumiem, un rīkotos atbilstoši tiesas procedūrām vai saistībā ar jebkuru tiesvedību;
 • izmeklētu un veiktu nepieciešamās darbības attiecībā uz lietotājiem, kas pārkāpj mūsu noteikumus vai kas rīkojas nelikumīgi vai kaitējot citiem vai citu īpašumam.

 4. Uzlabotu mūsu ikdienas darbu, tai skaitā:

 • iekšējiem mērķiem, piemēram, audita, datu analīzes un izpētes veikšanai, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot GSK digitālās platformas, saturu un pakalpojumus.
 • pārraudzītu un analizētu tendences, lietojumu un darbības saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai saprastu, kuras mūsu digitālo platformu un pakalpojumu daļas izraisa vislielāko interesi, un lai uzlabotu mūsu platformu dizainu un saturu;
 • nodrošinātu, lai mūsu rīcībā būtu jūsu aktuālā kontaktinformācija.

 Uz kāda pamata mēs izmantojam jūsu personas informāciju?

 • Likumīgiem komercdarbības nolūkiem. Jūsu personas informācijas izmantošana palīdz mums mūsu darbā un uzlabot komercdarbības rādītājus, kā arī samazināt to gadījumu skaitu, kad jums piedāvātie pakalpojumi tiek pārtraukti. Tā mums arī palīdz sazināties ar jums svarīgākā un personīgākā veidā, un nodrošināt, lai jūsu pieredze ar mūsu produktiem un pakalpojumiem būtu efektīva un lietderīga.

 •  Mūsu juridisko pienākumu un citu informācijas pieprasījumu izpilde. Mums ir svarīgi rīkoties atbilstoši likumiem, regulām, noteikumiem, kodeksiem un instrukcijām, un mēs vēlamies rīkoties atbilstoši augstāk minētajam, kā arī izpildīt jūsu datu pieprasījumus un lūgumus saskaņā ar šeit noteikto. Tie ietekmē mūsu uzņēmējdarbības stilu un palīdz padarīt mūsu produktus un pakalpojumus pēc iespējas drošākus. Ja mēs šim mērķim izmantojam jūsu personas informāciju, esiet droši, ka mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai to aizsargātu.

 •  Jūsu piekrišana. Dažreiz mums būs nepieciešama jūsu piekrišana jūsu personas informācijas izmantošanai vienam vai vairākiem mērķiem atbilstoši augstāk minētajam. Jums ir piešķirtas vairākas tiesības, saskaņā ar kurām mēs apstrādājam jūsu informāciju, atsaucoties uz jūsu piekrišanu. Piemēram, ja jūs nevēlaties būt iekļauti kādā no mūsu adresātu sarakstiem, jūs varat atteikties jebkurā brīdī, izpildot “anulēt abonēšanu” norādes, kas atrodas mūsu reklāmas e-pastu apakšā. Ja esat pie mums izveidojuši kontu, jūs varat atteikties no minētajām vēstulēm, atjauninot savas preferences (izvēles).

3.   Dažreiz mēs kopīgojam jūsu personas informāciju

Mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju ar kādu no tālākminētajiem:                                       

 • mūsu aģentiem un piegādātājiem;
 • mūsu profesionālajiem padomdevējiem un revidentiem;
 • mūsu meitas uzņēmumiem un darījumu partneriem;
 • regulatoriem, valdības un tiesībsargājošās iestādēm;
 • tiesām, tribunāliem, šķīrējtiesām vai citām juridiskām iestādēm un organizācijām;
 • citām trešajām pusēm saistībā ar pilnīgu vai daļēju mūsu pārdošanu, apvienošanu, pirkšanu vai reorganizāciju vai līdzīgu izmaiņu ieviešanu mūsu uzņēmējdarbībā (tai skaitā potenciālu vai faktisku šīs uzņēmuma pircēju vai šāda pircēja padomdevējiem).

Datu nosūtīšana ārpus jūsu mītnes valsts

Mēs varam nosūtīt jūsu personas informāciju ārpus jūsu mītnes valsts. Iespējams, ka tās valstis, kurām nosūtīsim jūsu personas informāciju, nevarēs nodrošināt tādu pašu personas informācijas aizsardzības līmeni, kāds noteikts jūsu mītnes valsts likumos. Ja piemērojams, mēs veiksim nepieciešamos soļus, lai nodrošinātu jūsu informācijas nodošanu saskaņā ar atbilstošiem aizsardzības pasākumiem, piemēram, noslēdzot datu nodošanas līgumus. Ja esam noslēguši datu nodošanas līgumus vai veikuši līdzīgus aizsardzības pasākumus, mēs varam jums izsniegt šāda dokumenta eksemplāru, ja jūs ar mums sazināsieties pa kādu no kanāliem, kas minēti sadaļā “GSK kontaktinformācija".

Tīmekļa vietnes, kas mums nepieder un kuras mēs nekontrolējam

Reizēm mūsu saites ir publicētas tīmekļa vietnēs vai mobilajās lietotnēs, kas mums nepieder un kuras mēs nekontrolējam. Šis paziņojums par konfidencialitāti neattiecas uz minētajām tīmekļa vietnēm. Ja jūs izvēlaties izmantot šīs tīmekļa vietnes, lūdzu, pārliecinieties, ka esat pārbaudījuši juridiskos paziņojumus un paziņojumus par personas datu aizsardzību, kas publicēti konkrētajā tīmekļa vietnē vai mobilajā lietotnē, kuru jūs apmeklējat, lai noskaidrotu to konfidencialitātes politiku.

4.   Cik ilgi mēs saglabāsim jūsu personas informāciju?

Mūsu datu saglabāšanas politika nosaka jūsu informācijas saglabāšanas ilgumu. Tās pamatā ir informācijas veids, savākšanas mērķis un sistēma mūsu digitālajās platformās, kurā šī informācija tiek glabāta. Mēs vadāmies pēc vispārīga principa, ka personas informāciju glabājam tikai tik ilgi, cik mums tā nepieciešama. Piemēram, lai nodrošinātu jūsu prasīto piekļuvi digitālajiem kanāliem (piemēram, mūsu tīmekļa vietnēm), mūsu produktiem un pakalpojumiem.

5.   Cik pasargāta ir jūsu personas informācija?

Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personas informāciju no neatļautas piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs rūpīgi izvēlamies piegādātājus, un tiem ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu informācijas konfidencialitāti un drošību. Diemžēl, informācijas nosūtīšana līdz mums, izmantojot interneta vai mobilā tālruņa savienojumu, var nebūt pilnībā droša, tādēļ jūs uzņematies risku par tās nosūtīšanu.

6.   Kā īstenot savas paziņojumā par konfidencialitāti ietvertās tiesības?

Jūsu tiesības:

 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu informācijas apstrādei, ja mēs apstrādājam jūsu personas informāciju, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • vaicāt GSK par jūsu personas informācijas apstrādi, tai skaitā saņemt savas personas informācijas, kas ir GSK rīcībā, kopiju;
 • pieprasīt jūsu personas informācijas labošanu un/vai dzēšanu, ierobežot jūsu personas informācijas apstrādi vai iebilst pret to;
 • lūgt iegūt un atkārtoti izmantot jūsu personas informāciju jūsu noteiktiem mērķiem dažādu pakalpojumu ietvaros;
 • iesniegt sūdzību kompetentā uzraudzības iestādē vai tiesā, ja ir pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības vai jūs esat cietuši no nelikumīgas jūsu personas informācijas apstrādes.

 

Ja vēlaties iegūt piekļuvi savai informācijai, kas ir mūsu rīcībā, ja tā ir neprecīza vai novecojusi, vai vēlaties ierobežot tās apstrādi vai iebilst pret to, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kādu no kanāliem, kas norādīts sadaļā “GSK kontaktinformācija“.

 Kas notiek, ja nevēlaties mums sniegt savu personas informāciju?

Ja jums ir dota izvēle kopīgot savu personas informāciju ar mums, jūs vienmēr varat izvēlēties to nedarīt.

 Ja iebildīsiet pret savas personas informācijas apstrādi, mēs šādu lūgumu ņemsim vērā saskaņā ar saviem juridiskajiem pienākumiem. Jūsu iebildums var nozīmēt, ka, iespējams, mēs nevaram veikt tās darbības, kas nepieciešamas augstāk minēto mērķu sasniegšanai. Tas var arī nozīmēt, ka, ja jūs nesniegsiet mums savu personas informāciju vai pēc informācijas sniegšanas iebildīsiet pret tās apstrādi, jūs nevarēsiet izmantot mūsu piedāvātos pakalpojumus un produktus.

 GSK var būt pienākums vai būt tiesīgs saglabāt jūsu informāciju, lai ievērotu savus juridiskos un reglamentējošos pienākumus, aizsargātu un īstenotu mūsu likumiskās tiesības un intereses.

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.